سپیدنامه‌ها (whitepaper) در حوزه‌ی خدمات و محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک (بلاکچین) مستنداتی هستند که جهت توضیح کامل شرایط استفاده از آن شبکه و یا استفاده از محصولات و خدمات ارائه شده مبتنی بر آن شبکه تدوین شده‌اند. شبکه‌ی ققنوس دارای یک سپیدنامه است و هر توکن (دارایی دیجیتال) که در این شبکه برای سرمایه‌گذاری و تبادل ارائه شده دارای سپیدنامه‌ی اختصاصی خود است. در هر یک از این سپیدنامه‌ها شناسنامه توکن‌ها شامل اطلاعات لازم برای معرفی آن توکن و همچنین تمام اطلاعات در خصوص میزبان، ناشر و پشتوانه‌ی آن توکن به صورت مشروح ارائه شده است.

 

تاریخچه انتشار سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان

ردیف

وضعیت تاریخ انتشار ویرایش فایل
۱
باطل شد
۹۷/۱۱/۱۰
۱.۰
دانلود
۲
باطل شد
۹۸/۰۳/۱۱
۱.۱
دانلود
۳
باطل شد
۹۸/۰۸/۰۶
۱.۲
دانلود
۴
باطل شد
۹۸/۰۹/۰۶
۱.۲.۱
دانلود
۵
قابل استناد
۹۸/۰۹/۱۴
۱.۳
دانلود

تاریخچه انتشار قالب تهیه سپیدنامه های مبتنی بر ققنوس

ردیف

وضعیت تاریخ انتشار ویرایش فایل
۱
قابل استناد
۹۸/۴/۱۹
۱.۰
دانلود

تاریخچه انتشار سپیدنامه های منتشرشده توسط میزبان ها

دریافت سپیدنامه وضعیت تاریخ انتشار ویرایش میزبان
SKYC پیش نویس ۹۸.۰۴.۳۰ ۰.۹ یکتا ققنوس پارس
ABPARS قابل استناد ۹۸.۱۰.۰۷ ۱.۰.۰ تکوست
الماس با کد A101
قابل استناد ۹۹.۰۱.۰۷ ۱.۱.۱ یکتا ققنوس پارس
باطل شده ۹۸.۱۲.۲۸ ۱.۰ یکتا ققنوس پارس
محصولات راه پرداخت با کد W2P1 قابل استناد ۹۹.۰۱.۰۴ ۱.۰ یکتا ققنوس پارس
توکن خیریه مهر با کد MEHR قابل استناد ۹۹.۰۳.۰۱ ۱.۰ یکتا ققنوس پارس
الماس با کد DAYADIAMOND
قابل استناد ۹۹.۰۳.۱۳ ۱.۰ یکتا ققنوس پارس
شارژ با کد MOBILE10 قابل استناد ۲۹.۰۴.۹۹ ۱.۰ یکتا ققنوس پارس