سپیدنامه‌ها (whitepaper) در حوزه‌ی خدمات و محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک (بلاکچین) مستنداتی هستند که جهت توضیح کامل شرایط استفاده از آن شبکه و یا استفاده از محصولات و خدمات ارائه شده مبتنی بر آن شبکه تدوین شده‌اند. شبکه‌ی ققنوس دارای یک سپیدنامه است و هر توکن (دارایی دیجیتال) که در این شبکه برای سرمایه‌گذاری و تبادل ارائه شده دارای سپیدنامه‌ی اختصاصی خود است. در هر یک از این سپیدنامه‌ها شناسنامه توکن‌ها شامل اطلاعات لازم برای معرفی آن توکن و همچنین تمام اطلاعات در خصوص میزبان، ناشر و پشتوانه‌ی آن توکن به صورت مشروح ارائه شده است.

ردیف وضعیت تاریخ انتشار ویرایش فایل
۱ باطل شد ۹۸/۰۳/۱۱ ۱.۱ دانلود
۲ باطل شد ۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۲ دانلود
۳ باطل شد ۹۸/۰۹/۰۶ ۱.۲.۱ دانلود
۴ باطل شد ۹۸/۰۹/۱۴ ۱.۳ دانلود
۵ باطل شد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱.۴ دانلود
۶ باطل شد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲.۰ دانلود
۷ قابل استناد ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۲.۱ دانلود