درباره توکن پیمان (PMN)


توکن پایه شبکه ققنوس که یک توکن کاربردی است و میزبانان انجام ۲۰۰ عملیات در شبکه ققنوس )پیوست ۱ ،لیست عملیات مجاز شبکه ققنوس( را به ازای هر واحد از آن متعهد شده‌اند . این دارایی دیجیتال به عنوان تنها گزینه‌ی وصول کارمزد عملیات درون شبکه شناخته می‌شود و به هیچ عنوان کارکرد ابزار پرداخت ندارد.

واحد خرد پیمان و مقدار آن ده به توان منفی هفت (۷- ۱۰) پیمان است.

قیمت اسمی پیمان: معادل یک صد هزارم قیمت ارزی الماس پایه بر اساس ارز محلی به علاوه کارمزد صدور پیمان است

قیمت بازار پیمان: متوسط وزنی قیمت معاملات ثبت شده پیمان در هر یک از بازارها اعم از سامانه تبادل ققنوس یا سایر بازارها که متأثر از عرضه و تقاضای آن است.

انتشار اولیه توکن پیمان در زمان آغاز به کار شبکه از سوی بنیاد صورت گرفت.

در انتشار اولیه، بنیاد ققنوس یک میلیارد توکن پیمان را صادر و به حساب‌های توزیع بنیاد منتقل کرد. پیمان‌های موجود در حسابهای توزیع بنیاد، غیرقابل واگذاری به کاربران هستند. متناسب با فعالیت شبکه و میزبان ها، الماس‌های ذخیره‌ی موردنیاز توسط میزبان‌ها تأمین شده و توکن پیمان متناسب با آن‌ها از حساب‌های توزیع بنیاد به حساب‌های میزبان‌ها جهت عرضه منتقل می‌گردد.

مستندات فرآیند انتشار اولیه توکن پیمان در تارنمای دبیرخانه به نشانی https://www.kuknos.org/paymon در دسترس است.

تعداد نهصد میلیون توکن عرضه نشده از یک میلیارد توکن صادرشده، به یک حساب بدون بازگشت (حساب با امضای غیرقابل استفاده برای همیشه) منتقل گردید و تنها یک صد میلیون توکن پیمان، در شبکه ققنوس، قابل عرضه خواهد بود.

به منظور جلوگیری از ایجاد حساب های راکد و تراکنش های غیرواقعی، ضوابطی بر حداقل مانده حساب مبتنی بر دارایی پیمان اعمال و در زمان انجام تراکنش کنترل می شود.

حجم بازار حجم ۲۴ ساعت گذشته تعداد توکن در گردش تعداد کل توکن

میزبان

ناشر

نام همه میزبانان شبکه ققنوس همه ناشرین شبکه ققنوس
آدرس حساب شبکه ققنوس حساب ریشه حساب ریشه
شناسه ملی/ کد ملی
آدرس وبسایت https://www.kuknos.org https://www.kuknos.org
آدرس پستی تهران – خ ولیعصر – بالاتر از م ونک – خ خلیل زاده – پ ۲۸ تهران – خ ولیعصر – بالاتر از م ونک – خ خلیل زاده – پ ۲۸
پست الکترونیکی info@kuknos.org info@kuknos.org
تلفن تماس ۰۲۱-۸۸۶۷۳۱۷۹

۰۲۱-۸۸۶۷۳۲۸۴

۰۲۱-۸۸۶۷۳۱۷۹

۰۲۱-۸۸۶۷۳۲۸۴