میزبانهای ققنوس

میزبانها، متصدی تأمین زیرساخت پردازش شبکه ققنوس هستند که علاوه بر دسترسی به دفترکل، در تهیه بسته پیشنهادی تراکنش‌های قابل ثبت در دفترکل و همچنین سازوکار راستی‌آزمایی و رأی‌گیری مبتنی بر اجماع ققنوس برای ثبت تراکنش‌ها مشارکت دارند. میزبانان، در قالب ساختار بنیاد ققنوس، راهبری شبکه ققنوس را به عهده دارند.

اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی، چنانچه اصول سپیدنامه ققنوس را بپذیرند و الزامات فنی و اقتصادی آن را فراهم آورند، می‌توانند به میزبانی ققنوس درآیند. در خصوص اشخاص حقوقی دولتی رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده ایشان است. پذیرش میزبان جدید، منوط به احراز شرایط و اخذ رأی حداقلی پنجاه‌ویک درصد (۵۱%) میزبان‌های کنونی در قالب احکام بنیاد ققنوس است.

شرایط درخواست‌کنندگان میزبانی به شرح زیر می‌باشد:

 • نداشتن سوءپیشینه کیفری و انتظامی مرتبط با فعالیت حرفه‌ای. درخواست‌کننده ملزم به ارائه سوءپیشینه مراجع صلاحیتدار نیست و صرف اعلام و پذیرش عواقب اظهارخلاف واقع کافی است؛
 • داشتن اعتبار لازم در فضای کسب‌وکار مبتنی بر رزومه حرفه‌ای؛
 • دریافت مجوزها و رعایت همه قوانین و مقررات مربوطه؛
 • ارائه پیش‌نویس سپیدنامه تخصصی حداقل یک توکن قابل ارائه در شبکه ققنوس؛
 • انعقاد قرارداد ضمانت تعهدات و مسؤولیت‌ها با حداقل یک میزبان کنونی بنیاد مبنی بر جبران کامل دیون و تعهدات وی دربرابر ذی‌نفعان ققنوس. ضمانت میزبان‌ها نباید متقابل باشد.
 • تأمین حداقل سه (۳) سرویس‌دهنده فعال برای شبکه ققنوس مطابق با شرایط فنی؛
 • در اختیار داشتن ظرفیت فنی مناسب جهت برپاسازی و بهره‌برداری از زیرساخت فنی ققنوس؛
 • اخذ موافقت حداقل ۵۱% میزبان‌های فعلی؛
 • تأمین حداقل یک میلیون پیمان.

جذب و پذیرش ناشران و پشتیبانی و نظارت بر آنها به عهده میزبانان است. ضمن اینکه همزمان، خود می‌توانند به عنوان ناشر و سایر ارائه‌دهندگان خدمات عمل کنند.

الگوی درآمدی میزبان ها

منابع درآمدی میزبان‌ها عبارتند از:

 • کارمزد ارائه خدمات مبتنی بر ظرفیت‌های شبکه ققنوس؛
 • کارمزد صدور توکن از ناشران، به صورت توافقی؛
 • درآمد حاصل از مدیریت عرضه و تقاضای پیمان (قیمت بازار منهای قیمت اسمی)
 • درآمدهای حاصل از مشارکت در سپرده گذاری توکن ها در استخرهای بازارگردانی
 • کارمزد بازخرید پیمان، حداکثر تا یک درصد تعداد پیمانهای بازخرید شده، در قالب پیمان؛
 • کارمزد تحویل الماس ذخیره پیمان
 • کارمزد هر عملیات در شبکه ققنوس، پنجاه هزارپیناتس است که به میزبانها بر اساس میزان رأی کسبشده از کاربران، به صورت ماهیانه پرداخت میشود؛
 • کارمزد از سایر ارائه دهندگان خدمات، به صورت توافقی

رقابت میزبان ها

 • میزبان‌ها و ناشران، در توسعه و تنوع‌بخشی بازار خود اختیار کامل را دارند، مشروط به آنکه با اصول و ارزش‌های سپیدنامه در تعارض نباشد.
 • در صورت لزوم، بنیاد طبق آیین‌نامه مصوب خود نسبت به تنظیم بازار، جلوگیری و برخورد با رویه‌های ضدرقابتی از سوی هریک از اعضای زیست‌بوم ققنوس اقدام می‌کند.
 • کمینه و بیشینه نرخ کارمزدها در سپیدنامه مشخص شده تا میزبان‌ها بر کیفیت خدمات خود جهت بهینه‌سازی منافع و رقابت سالم تمرکز نمایند.
 • سازوکار رأی‌دهی کاربران به میزبان‌ها در شبکه ققنوس بر اساس میزان پیمان موجود در حساب ایشان پیش‌بینی شده است. لذا میزبان‌ها با ارائه خدمات و کانال‌های متنوع و کاربرپسند، می‌توانند رأی کاربران را به نفع خود جلب و بر این اساس، میزان درآمد بیشتری را در حوزه‌های زیر کسب نمایند:
  • توزیع کارمزد عملیات‌های شبکه؛ و
  • دریافت بیشتر پیمان قابل توزیع ماهیانه.
لیست میزبان های فعال