اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت میزبانها هستند که می‌توانند توکن‌ جدیدی را صادر نماید. میزبانها، مشخصات ناشر و جزئیات مشخصات توکن‌ صادره را به اطلاع عموم می‌رساند. شرایط ناشرین به شرح زیر است:

 • اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی، در صورت تأمین شرایط احراز و اخذ موافقت حداقل یک میزبان، می‌توانند به عنوان ناشر ققنوس فعالیت کنند.
 • هر ناشر، همزمان می‌تواند با چند میزبان تعامل کند.
 • ناشر از لحاظ فنی، به زیرساخت و کاربردهای میزبان وابسته است.
 • ناشران طبق مجوز و شرایط و الزامات میزبان خود، توکن صادر می‌کنند.
 • اطلاعات مربوط به ناشران از سوی میزبان آنها به صورت عمومی انتشار می‌یابد و موظفند شفافیت لازم را رعایت کنند.
 • ارائه سایر خدمات ققنوس توسط ناشر(ازقبیل کیف توکن و مرکز تبادل)، منوط به تأیید و قبول مسؤولیت میزبان متبوع آن است.
 • ناشر ملزم به ارائه سپیدنامه برای توکن خود می­باشد. فرآیند تأیید و انتشار سپیدنامه ناشرین به شرح زیر است:
  • تدوین پیشنویس سپیدنامه توسط ناشر مطابق با الگوی مصوب بنیاد؛
  • ارسال پیش‌نویس سپیدنامه به میزبان توسط ناشر؛
  • ممیزی سپیدنامه و تطبیق آن با سپیدنامه ققنوس و الگوی مصوب بنیاد از سوی میزبان؛
  • تأیید میزبان بر روی سپیدنامه اصلاح شده و امضای قرارداد مربوط با ناشر؛
  • تأیید میزبان مبنی بر دارا بودن مجوزها و صلاحیت‌های قانونی مرتبط با سپیدنامه پیشنهاد شده از سوی ناشر؛
  • انتشار نسخه نهایی سپیدنامه تأیید شده در تارنمای میزبان.