بنیاد ققنوس نهادی جمعی و غیرمتمرکز متشکل از میزبانهای شبکه ققنوس می باشد. هر گونه تصمیم گیری در بنیاد ققنوس، جهت اتخاذ، بایستی مراحل زیر را طی نماید:

  • در ابتدا هر درخواستی در قالب پیشنهادی بیان می شود. منظور از درخواست در شبکه ققنوس، افزودن میزبان جدید، تغییر نماینده میزبان، حذف میزبان، مقداردهی سالیانه توکن به اعضای بنیاد، هر نوع تراکنش عمومی و ققنوسی می باشد.
  • پس از ثبت پیشنهاد، پیشنهاد بیان شده به رای گیری گذاشته شده و در صورت کسب اکثریت آرا، به اجرا در خواهد آمد.

لیست پیشنهادات بیان شده در بنیاد ققنوس

شماره پیشنهاد
نام پیشنهاد
نام پیشنهاد دهنده
هش فایل پیشنهاد (SHA256)
وضعیت
۱ ویرایش ۱.۱ سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان شرکت ققنوس ۰۲B79EF01BC21EABDEE82CB9806C575A715DA540DE7B1A2A5D2BF763490EEF02 پذیرفته‌شده
۲ قالب سپیدنامه – قرارداد ضمانت – میزبان کاربران پیشتاز شرکت ققنوس D9BDC1E2E9C7EBC0CA30221A31CD1D5BE3DCD9195DD9040DF439ABB4C06C3253 پذیرفته‌شده
۳ اصلاح تاریخ عرضه پیمان به میزبان ها بند ۸۴۱۳ سپیدنامه شرکت ققنوس CA5B8C243C7B8FAFF1C07D1279EB23373F1E22E8C3FFB86273CCE82F83CD32E3 پذیرفته‌شده
۴ اصلاح سپیدنامه به نسخه ۱.۳ – عضویت دو میزبان جدید – توزیع پیمان اولیه به میزبانها شرکت ققنوس D7E8BE5DD2DC7C20123E032370019B725AC8BBE63AF6A6111167ADA8E2EB5E5D پذیرفته‌شده
۵ اصلاح سپیدنامه به نسخه ۱.۴ شرکت ققنوس ۶C1581823C70F0D367A27F81FD462D25BA75ECC20BE5B8D0450B1F8DD0EC6CFF پذیرفته‌شده
۶ تغییر نماینده میزبان فناپ شرکت ققنوس CFB1C4AAF12D5EA8924C3A84F931932DEBFD4F85ED09A64298445B879DA3D865 پذیرفته‌شده
۷ اصلاح پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بنیاد ققنوس – برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت ققنوس D03BD08F865D479A38F60AA6DB9B133363EB4E97356713299427F4F8F794CE4D پذیرفته‌شده
۸ فهرست عملیات مجاز در شبکه ققنوس شرکت ققنوس ۵۶۶۰۷۹A0E1A6B8766D0E837B565F64F2973F61642BB92B7335E108B3C7F73690 پذیرفته‌شده
۹ تغییر نماینده میزبان داده پردازی بانک پارسیان شرکت ققنوس ۶۹۴۷۶۱۸۳۰۹BB5DD2E6D19D8D6D103EB11989E541A83AF0EECE9C630CB7EAFB8B پذیرفته‌شده
۱۰ تغییر نماینده میزبان داده ورزی سداد شرکت ققنوس A3E8140BED6644E12B4A651E7FD962588D821C91F42E9135D788EEA8C65CC467 پذیرفته‌شده
۱۱ اختصاص یک میلیون پیمان عرضه ماهیانه به میزبان یکتا ققنوس پارس – امکان استفاده از الماس به عنوان پشتوانه پیمان – موافقت اصولی با میزبانی شرکتهای تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، سامانه نگار حامی بیمه، طلوع سرمایه کیان و صندوق کارآفرینی امید شرکت ققنوس ۶۸۸۳E06661897189C35BE1FA9444341421D037BFD9AF6881A5C9ED2235471DE8 رد شده
۱۲ اختصاص یک میلیون پیمان عرضه ماهیانه به میزبان یکتا ققنوس پارس – امکان استفاده از الماس به عنوان پشتوانه پیمان – موافقت اصولی با میزبانی شرکتهای تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، سامانه نگار حامی بیمه، طلوع سرمایه کیان و صندوق کارآفرینی امید شرکت ققنوس ۵D23C2A00A459C10317DF0AFE6B23995B240F1A362C3422CE5DC645B328CABB8 پذیرفته‌شده