تغییرات نسخه 1.4 سپیدنامه ققنوس از نگاه دکتر ولی الله فاطمی

دبیر بنیاد ققنوس انتشار نسخه ۱.۴ سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان را گامی بزرگ به سوی جهانی شدن و توسعه جغرافیای شبکه ققنوس و اصلاح ساختار ارزش‌گذاری توکن پیمان دانست.

ادامه مطلب