API References

اگر مایل هستید که یک ابزار دسترسی جدید برای شبکه ققنوس تهیه کنید و توسعه دهنده ابزارها و خدمات شبکه ققنوس باشید، می توانید از API فراهم شده توسط شرکت یکتا ققنوس پارس استفاده نمایید. API های  زیر متصل به شبکه تست ققنوس می باشد و این امکان را به شما می دهد که بتوانید به راحتی توسعه دهنده زیست بوم ققنوس باشید. توصیه می کنیم قبل از استفاده از API های زیر، نخست سپیدنامه شبکه ققنوس را مطالعه نمایید. همچنین در بخش راهنمای ققنوس مفاهیم و اطلاعات فنی شبکه ققنوس را مرور نمایید.
جهت بهره گیری سریعتر از API ها ضروری است تا از SDK های شبکه ققنوس هم استفاده نمایید. این SDK ها برای سکوهای متفاوت تهیه شده است که در ادامه لینک دسترسی آنها نیز فراهم شده است:

۱- Javascript SDK
۲-Java SDK
۳- Swift SDK

لینکهایی ابزارهایی که می تواند در ارتباط با شبکه ققنوس شما را یاری نماید به شرح زیر است:

۱- آزمایشگاه شبکه ققنوس
۲- داشبورد شبکه ققنوس
۳- مرورگر شبکه ققنوس

جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه زیرساختهای فنی و یا تعریف پروژه مشترک می توانید با آدرس tech@kuknos.org تماس حاصل نمایید.