سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان به زبان انگلیسی منتشر شد.

تامین مالی جمعی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد گفت: پلتفرم ققنوس توانست مجوز تامین مالی جمعی مبتنی بر بلاک‌چین را دریافت کند.