آکادمی ققنوس به عنوان بازوی اجرایی آموزشی و آگاهی رسانی بنیاد ققنوس در تلاش است تا مجموعه اطلاعات و آموزش های مورد نیاز را برای سطوح مختلف ذی نفع در شبکه ققنوس فراهم آورد. بر این اساس مجموعه­ ای از سمینارها، دوره ها و پوسترهای آموزشی طراحی شده است که در آینده نزدیک بر اساس تقویم آموزشی معین ارائه خواهد شد.

تقویم آموزشی

تاریخ  برگزاری
عنوان
میزبان برگزار کننده
لینک ثبت نام
به زودی ... سمینار آشنایی با ققنوس کافه آی تی
به زودی ... دوره مبانی بلاکچین کافه آی تی
به زودی ... دوره مبانی ققنوس کافه آی تی

دوره های آموزشی مصوب