آکادمی ققنوس به عنوان بازوی اجرایی آموزشی و آگاهی رسانی بنیاد ققنوس در تلاش است تا مجموعه اطلاعات و آموزش های مورد نیاز را برای سطوح مختلف ذی نفع در شبکه ققنوس فراهم آورد. بر این اساس مجموعه­ ای از سمینارها، دوره ها و پوسترهای آموزشی طراحی شده است که در آینده نزدیک بر اساس تقویم آموزشی معین ارائه خواهد شد.

تقویم آموزشی

تاریخ  برگزاری
عنوان
میزبان برگزار کننده
لینک ثبت نام
به زودی … سمینار آشنایی با ققنوس کافه آی تی
به زودی … دوره مبانی بلاکچین کافه آی تی
به زودی … دوره مبانی ققنوس کافه آی تی

دوره های آموزشی مصوب