میزبانان جدید در شبکه ققنوس

با افزوده شدن چهار میزبان جدید شامل شرکت‌‍‌های ارتباط فردا، کیان دیجیتال، صندوق کارآفرینی امید و سنحاب، تعداد میزبانان شبکه ققنوس به ۱۱ میزبان رسید.

ادامه مطلب